Opinió

Il.lustracions d’Ivanòvitx, per la secció “Opinió” del Diari Sant Cugat

Arxivar per 1

Victòria Camps

victoriacamps-17-04-09

La justicia, representada per Astrea, es desprèn del seu ventre, simbolitzant l’avortament. Les dos figures frontals representen una parella, i les figures del fons, una parella amb un fill, diferents opcions davant la llei de l’avortament. 

Tècnica: pen tablet, retoc digital.

Juank Busquets

juank-09-04-09

Ballarines de l’esbart Sant Cugat; les grans ensenyen les danses a les petites

Tècnica: Pen tablet, retoc digital

Entitats i particulars

entitats-03-04-09

Ficticia placa de carrer en conmemoració a un ex-alcalde.

Tècnica: Pen tablet, i retoc digital

Raúl Grangé

raul-grange-27-03-09

Els partits espanyolistes s’han inventat una falsa esquerra per camel.lar-se als catalans.

Tècnica: retolador, retoc digital.

Jordi Robirosa

jordi-robirosa-20-03-091

La llengua catalana agonitza en mans extrangeres. Elements extrets del Guernica de Picasso.

Tècnica: collage, pen tablet, retoc digital.

Rafa Gómez

rafagomez13mar

Ara que arriba la primavera, molts aturats es trobaràn com a la pel.lícula “Los lunes al sol“.

Tècnica: collage, pen tablet.

Domènech Miquel

domenechmiquel6mar

Desprès de la ventada de l’últim dissabte de febrer, propietaris de finques amb arbres, han aprofitat per tallar-los i d’aquesta manera tenir la possibilitat de poder construïr en el futur. A la vinyeta l’assassí de la pel.lícula “The Texas Chain Saw Massacre” amb un davantal de la constructora NyN.

Tècnica: collage, pen tablet, retoc digital.